ZORGVERLENING

zorgverleningSevagram staat garant voor het bieden van palliatieve terminale mensgerichte zorg in het hospice. Op een menswaardige manier afscheid nemen van het leven heeft dan ook een hoge prioriteit. Naast de lichamelijke zorgverlening is er daarom veel aandacht voor de geestelijke, spirituele zorg. Net als thuis blijft de eigen huisarts (of in overleg met de gast een huisarts die werkt in de nabijheid van het hospice) verantwoordelijk voor de medische zorg. Onze gasten ontvangen die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.

Indicatiestelling

Het Servicebureau kan u adviseren op welke wijze u in aanmerking komt voor een verblijf in het Hospice. Heeft u al een onderliggende WLZ indicatie dan is er geen verwijzing meer nodig. In alle andere situaties heeft u een ELV verwijzing Palliatief nodig. Deze verwijzing wordt door uw huisarts of uw specialist van het ziekenhuis geregeld.

Praktische informatie

Graag wijzen wij u erop uw WA- en ziektekostenverzekering te continueren. Niet alle materialen - die voor uw verzorging worden gebruikt - worden vergoed. U kunt eventueel nog rekeningen van onder andere MediReva (hulpmiddelen) en/of uw apotheek ontvangen. Boodschappen die alléén voor eigen gebruik zijn bestemd, zijn voor eigen rekening.